Germe Branda Sistemleri

Asma Germe Branda Sistemleri

asma germe branda çelik konstrüksiyon direk Çadır barınakları tarihi çok eskilere dayanan bir taşıyıcı sistem grubu olmasına rağmen günümüzde stadyumlar, spor salonları, pazar yerleri, çatılar, güneşlikler ve bunun gibi iddialı ve büyük açıklıklarda kullanılmaya başlanması teknolojideki ilerleme ile olmuştur ve artık germe sistemler olarak yapı sektöründe yüksek teknolojik sistem olarak anılmaktadır. Sadece çekme yüküne göre tasarlanan germe yapı sisteminin çalışma prensipleri basınç ve eğilmeye çalışan geleneksel yapı sistemlerinden farklıdır.

Bu sistemlerin tasarımı sistemlerin çalışma prensiplerinin anlaşılması ile daha da yaygınlaşacaktır. Germe yapılar, geleneksel yapı sistemleri olan betonarme, kargir, çelik ve ahşap gibi taşıyıcılıkları eğilme rijitlikleri ve ağırlıkları ile sağlanan yapılardan farklı olarak, ağırlığı ihmal edilebilecek kadar az olan, esnek, sadece çekme dayanımı alan membran örtülerin ve/veya halatların tamamen ya da kısmen kullanılması ile oluşturulan yapı sistemleridir. Bu nedenle germe sistemlerin yapısal tasarımı ve uygulanması diğer yapı sistemlerinden farklıdır.

Projelendirme ve Hesaplama Süreci

asma germe branda, çelik direkler, çadır asma, çadır germeGeleneksel yapı sistemlerinde form önceden bilinmektedir. Amaç, müşteri isteklerine göre verilen forma ve fonksiyona uygun bir taşıyıcı sistem belirleyip yapısal analiz ve detaylarının tasarımını yapmaktır. Yukarıdaki gözlemler açıklıyor ki; esnek membran örtüleri ve/veya halatlar, başka bir deyişle, sadece çekme dayanımı olan yapısal elemanlar kullanılarak tasarlanan germe yapıların ayakta durabilmesi, yüzeyinin formuna ve yüzeyde oluşan gerilmelere bağlıdır. Yüzey öngerme yüklerinin dengelendiği bir formda olmalıdır. Bu forma “denge formu” denir. Germe yapıların yapısal tasarımı, bu formun bulunması ve yüzeydeki öngermenin belirlenmesi ile başlar. Ayrıca, her yükleme altında yeni bir gerilme dağılımı oluşacağından denge formu değişecektir.

Sonuç olarak, her yüklemede germe yapıların formunun geometrisi değişir ve bu şekil de ayakta dururlar. Bu nedenle bu yapıların analizinde geometrik doğrusal olmayan analizler yöntemleri kullanılmalıdır.

Herhangi bir örtüden denge formu elde etmek için örtüyü en az 4 noktadan çekmek gerekir. Bu noktalardan en az birinin diğer üçünün geçtiği düzlemin dışında olması gerekir.

Erdağ Metal mühendislik ve tasarım kriterlerini göz önünde bulundurarak uygun ve uzun ömürlü gereme branda sistemlerini müşterilerini taahhüt eder.